Danh sách sinh viên đạt kết quả kiểm tra tiến độ tốt nghiệp lần 1

21/04/2017 03:34

Ban Chủ nhiệm Khoa kiến trúc thông báo danh sách các sinh viên đạt kết quả kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp lần 1, được tiếp tục thể hiện đồ án tốt nghiệp.

Danh sách chi tiết tải về tại đây.


(793 lượt xem)