Kết quả học tập các lớp đến hết học kỳ 1 năm học 2016-2017

21/04/2017 09:48

Danh sách và Kết quả học tập sinh viên tải về tại bảng dưới đây:

K19 Tải về
K20 Tải về
K21 Tải về
K22 Tải về
K23 Tải về
K24 Tải về

Các quyết định và danh sách sinh viên bị cảnh báo, thôi học tải về tại đây.

 


(1128 lượt xem)