Thông báo cấp bằng Tốt nghiệp đợt 2 và Danh sách công nhận Tốt nghiệp Khóa học 2011 - 2016 (cập nhật)

18/04/2017 06:44

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

(V/v cấp bằng tốt nghiệp đợt 2 khóa học 2011- 2016)

Sinh viên khóa 2011 – 2016 chưa nhận bằng tốt nghiệp đề nghị đến nhận bằng.

  • Thời gian: giờ hành chính các ngày trong tuần.
  • Địa điểm VP Khoa Kiến trúc CS2 (P.410, tầng 4, tòa nhà An Huy, KCN Ngọc Hồi).
  • Cán bộ phụ trách: Nguyễn Diệu Linh. Số ĐT:01665521731

Đề nghị sinh viên liên hệ trước khi đến, mang theo giấy tờ tùy thân khi nhận bằng!

Không giải quyết các trường hợp nhận hộ.

 

T/M BCN KHOA KIẾN TRÚC

PCN PHỤ TRÁCH KHOA

ThS.KTS Võ Thùy Dung

Danh sách sinh viên được công nhận Tốt nghiệp tải về tại đây.


(290 lượt xem)