Thông báo triệu tập sinh viên toàn Khoa đầu năm học 2018/2019

13/08/2018 11:23

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP

Căn cứ kế hoạch năm học của Viện Đại học Mở Hà Nội, để công tác chuẩn bị giảng dạy và học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 được chu đáo, khoa Kiến trúc triệu tập sinh viên toàn khoa, GVCH kiêm nhiệm công tác cố vấn học tập, giáo vụ tham gia cuộc họp đầu năm học.

Thời gian : 9h00 thứ tư ngày 15 tháng 8 năm 2018

Địa điểm : Cơ sở đào tạo khoa Kiến trúc ( Tầng 4 tòa nhà An & Huy – KCN Ngọc Hồi Thanh Trì Hà nội )

Nội dung :       1/ Kiểm tra thông tin đăng ký HP online và lịch học

                    2/ Rà soát kết quả học tập học kỳ 2,3 năm học 2017-2018 để chuẩn bị công tác xét CNKQ, danh sách sinh viên đạt học bổng và phần thưởng khuyến khích học tập.

Danh sách phân công GVCH kiêm nhiệm công tác cố vấn học tập năm học 2018-2019

                       1/ ThS KTS Nguyễn Thị Phương Anh – K22KT,K26KT

                       2/ ThS Ngô Mạnh Trung – K23KT

                       3/ HS Lê Thanh Lâm – K24KT,K25KT

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện và tập trung đúng giờ .

 

Hà nội ngày 12 tháng 8 năm 2018

PCN PHỤ TRÁCH KHOA

( Đã ký )

ThS.KTS Võ Thùy Dung

 


(220 lượt xem)