Thông báo lịch thi CĐR năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2018 và Tổ chức thi thử bài thi EFSET

08/08/2018 11:08

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NNTH & BDNH                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 03 tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức thi thử bài thi EFSET)

  • Căn cứ vào thông báo số 377/TB-ĐHM ngày 22/02/2018 kết luận cuộc họp giữa Viện Đại học Mở Hà Nội với đại diện Tổ chức Giáo dục quốc tế EF – Việt Nam;
  • Căn cứ vào Tờ trình số 12/TTrNNTH&BDNH về việc triển khai các hoạt động hợp tác với Tổ chức Giáo dục Quốc tế EF;

Để chuẩn bị cho kỳ thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ, Trung tâm NNTH & BDNH, Viện Đại học Mở Hà Nội phối hợp với Phòng Đào tạo, Viện Đại học Mở Hà Nội và Tổ chức Giáo dục quốc tế EF – Việt Nam tổ chức cho sinh viên đăng ký thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ tham gia bài thi thử trực tuyến EF SET. Bài thi Anh ngữ Tiêu chuẩn EF là bài thi Anh ngữ trực tuyến được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Đây là bài thi Anh ngữ được tiêu chuẩn hóa đầu tiên trên thế giới dành cho người học Tiếng Anh ở mọi trình độ. Kết quả bài thi (được hiển thị ngay khi sinh viên hoàn thành bài thi) sẽ là một tham khảo, giúp sinh viên phần nào đánh giá được khả năng của mình nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi chuẩn đầu ra NLNN đợt 2/2018 do Viện Đại học Mở tổ chức.

Bài thi thử sẽ được tiến hành như sau:

Đối tượng tham gia thi: tất cả sinh viên tham dự thi chuẩn đầu ra NLNN đợt 2, tháng 08/2018.

Thời gian làm bài thi: 09/08/2018 và 10/08/2018, sinh viên tự chọn thời gian làm bài phù hợp vào một trong hai ngày trên.

Địa điểm: Sinh viên tự truy cập và làm bài theo thời gian được thông báo.

Đường link làm bài: www.ef.com.vn/hou

Bài thi gồm: 02 phần, Nghe và đọc hiểu. Mỗi phần dài 25 phút. 

Hướng dẫn làm bài thi thử Tiếng Anh trực tuyến:

B1: Sinh viên truy cập vào đường link

B2: Sinh viên điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu

B3: Nhấn NEXT để làm bài

B4: Khi hoàn tất bài thi sinh viên sẽ tới trang hoàn tất và xem kết quả.

Hướng dẫn cụ thể và Danh sách khoa Kiến trúc có trong file đính kèm (tải về tại đây).

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ văn phòng TT NNTH&BDNH, Viện Đại học Mở Hà Nội: 02438680909, hoặc 0945290586 (Ms. Ngân)

VĂN PHÒNG TT NNTH&BDNH


(282 lượt xem)