CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIỮA VIỆN ĐẠI HỌC MỞ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

22/09/2018 03:01

            Ngày 30/7/2018 đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận về hợp tác đào tạo và NCKH giữa Đại học Kiến trúc Hà Nội và Viện đại học Mở Hà Nội với mục tiêu hợp tác đại học trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, cảnh quan, di sản, quản lý đô thị và phát triển bền vững.

            Nội dung hợp tác bao gồm:

a. Trao đổi các giảng viên và các nhà khoa học để thực hiện hoạt động giảng dạy và đào tạo phù hợp với chương trình đào tạo bậc đại học và thạc sĩ tại hai Nhà trường.

b. Xây dựng các chương trình nghiên cứu và học phần đào tạo chung.

c. Đồng tổ chức các hội nghị, hội thảo, seminar khoa học.

d. Trao đổi các ấn phẩm, tài liệu tư liệu liên quan.

            Hàng năm, chương trình hợp tác đào tạo và nghiên cứu sẽ được triển khai chi tiết thông qua 2 workshop với những dự án cụ thể tại các địa phương khác nhau trên khắp Việt Nam. Trong các workshop này, sinh viên khoa Kiến trúc Viện đại học Mở Hà Nội sẽ có cơ hội được tham gia làm việc cùng sinh viên chuyên ngành cảnh quan thuộc đại học Kiến trúc Hà Nội và sinh viên đại học Kiến trúc quốc gia Pháp dưới sự  hướng dẫn của các chuyên gia, giảng viên, các nhà khoa học đến từ trong nước và quốc tế.

Đoàn cán bộ giảng viên khoa Kiến trúc- Viện Đại học Mở Hà Nội làm việc với lãnh đạo Viện Đào tạo Quốc tế - Đại học Kiến trúc Hà Nội và tiếp nhận biên bản thỏa thuận hợp tác.

Thỏa thuận hợp tác giữa Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Viện trưởng Viện Đại Học Mở Hà Nội

                                                                                                Nguồn: ThS.KTS Dương Bích Phượng

                                                                                                            GV khoa Kiến trúc


(119 lượt xem)