Thông báo thi CĐR Tiếng Anh đợt 2 năm 2018

31/07/2018 10:54

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

(V/v thi CĐR Tiếng Anh đợt 2 năm 2018)

     Căn cứ kế hoạch năm học của Viện Đại học Mở Hà Nội, thời gian thi CĐR Tiếng Anh đợt 2 năm 2018 dự kiến  tháng 8 năm 2018.( Sẽ có thông báo chi tiết )

     Đề nghị các bạn sinh viên đăng ký dự thi (File đính kèm) nộp lệ phí thi tại văn phòng Khoa CS1 vào giờ hành chính các ngày từ 6 tháng 8 năm 2018 đến hết ngày 7 tháng 8 năm 2018.

     Cán bộ thu lệ phí: Lưu Ngọc Bích

* Danh sách chi tiết tải về tại đây.

 

PCN PHỤ TRÁCH KHOA

ThS.KTS Võ Thùy Dung


(87 lượt xem)