Kế hoạch tổ chức chấm Đồ án tốt nghiệp tháng 5 - 2018

18/05/2018 12:44

* Ghi chú: Sinh viên phải có đầy đủ hồ sơ tốt nghiệp ( Chi tiết theo thông báo) và bản đánh giá cho điểm của GVHD nộp về Hội đồng trước ngày 25/5/2018 (tải về tại đây)

 


(381 lượt xem)