Hoạt động đào tạo gắn với các Viện nghiên cứu chuyên ngành của Khoa Kiến trúc – Viện Đại học Mở Hà Nội

17/05/2018 01:57

      Ngày 10/5/2018 tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã diễn ra Lễ tổng kết môn học Đồ án Quy hoạch của sinh viên ngành Kiến trúc. Đây là một hoạt động liên kết phối hợp trong công tác giảng dạy các môn học đồ án chuyên ngành giữa Khoa Kiến trúc - Viện Đại học Mở Hà Nội với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

     Là một cơ quan nghiên cứu hàng đầu của Thành phố Hà Nội về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, với một đội ngũ cán bộ có chuyên môn và nhiều kinh nghiệm, các cán bộ của 5 trung tâm thiết kế đã phối hợp với các giảng viên của Khoa Kiến trúc - Viện Đại học Mở Hà Nội tiến hành giảng dạy, hướng dẫn Đồ án Quy hoạch cho 107 sinh viên khóa K23.

     Đây là hoạt động đào tạo theo hướng tích cực giúp cho sinh viên ngoài giờ học lý thuyết tại trường còn có cơ hội tiếp cận với các đơn vị nghiên cứu, triển khai và quản lý đầu ngành trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng đô thị. Các sinh viên đã được tiếp cận các phương pháp thiết kế quy hoạch kiến trúc mới nhất được cập nhật từ các nước tiên tiến hàng đầu trong lĩnh vực quy hoạch và xây dựng đô thị, được triển khai đồ án ngay tại các xưởng thiết kế của Viện. Trong thời gian tới Khoa Kiến trúc - Viện Đại học Mở Hà Nội sẽ tiếp tục có những hoạt động phối hợp trong các hoạt động đào tạo, thực tập chuyên môn với các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp xây dựng, kiến trúc.


(129 lượt xem)