Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Viện: “Giải pháp phát triển kỹ năng thực hiện đồ án cơ sở của sinh viên kiến trúc năm thứ nhất”

06/01/2017 11:46

     Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016 của Viện Đại học Mở Hà Nội, chiều ngày 03/01/2017 Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH đã tiến hành nghiệm thu đề tài: “Giải pháp phát triển kỹ năng thực hiện đồ án cơ sở của sinh viên kiến trúc năm thứ nhất” do ThS.KTS Nguyễn Minh Hoàng làm chủ nhiệm đề tài cùng nhóm tác giả là giảng viên Khoa Kiến trúc - Viện Đại học Mở Hà Nội.

     Hội đồng nghiệm thu gồm:

1/ TS. Trương Tiến Tùng - Chủ tịch hội đồng

2/ PGS.TS Trần Hữu Tráng - Ủy viên thư ký

3/ PGS.TS Doãn Minh Khôi - Ủy viên phản biện 1

4/ ThS.KTS Võ Thùy Dung - Ủy viên phản biện 2

5/ TS. Dương Thăng Long - Ủy viên

       Với mục tiêu nghiên cứu của đề tài là:

  • Ứng dụng các phương pháp giảng dạy để phát triển kỹ năng thực hiện đồ án cơ sở của sinh viên kiến trúc năm thứ nhất Viện ĐH Mở Hà Nội.
  • Phát triển các kỹ năng sử dụng các công cụ bổ trợ hữu hiệu trong việc triển khai đồ án của sinh viên.
  • Đánh giá rõ, làm rõ thực trạng việc thực hiện đồ án cơ sở của sinh viên, xây dựng các phương pháp giảng dạy và ra đề bài phù hợp với xu thế phát triển

       Hội đồng đã đánh giá cao tính khoa học, sự chỉnh chu của đề tài và đã nhất trí thông qua.

       Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

 

 

 


(702 lượt xem)