Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2018-2019 K23KT

20/11/2018 01:27

THỜI KHÓA BIỂU KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 LỚP K23-KT

Thực hiện từ 15/8/2018 ( tuần 33) đến 23/12/2018 ( tuần 51)

Địa điểm : Cơ sở 2 Khoa Kiến trúc (Tầng 4, Tòa nhà AN&HUY-KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội)

THỨ BUỔI TÊN HỌC PHẦN/ MÔN HỌC GIẢNG VIÊN THỜI LƯỢNG/ THỜI GIAN SỐ SV PHÒNG
2 Sáng Trang thiết bị công trình (Kỹ thuật  Điện) GVC. Vũ Hồng Dư 3TC- 15 Tiết (T34- T37)- 8h00' 92+25 402
Trang thiết bị công trình (Thông gió)   3TC- 15 Tiết (T47-T48)- 8h00' 104 402
Chiều Thi công công trình ThS Phạm Nguyễn Vân Phương  2 TC - 30 Tiết (T36 - T43) - 13h00' 108 402
3 Sáng Kinh tế xây dựng PGS.TS Đinh Đăng Quang 2 TC - 30 Tiết (T33 - T39) - 8h00' 91 402
Chiều Trang thiết bị công trình (Thông gió)   3TC- 15 Tiết (T47-T48)- 8h00' 104 402
4 Sáng Trang thiết bị công trình (Nước) ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 3TC- 15 Tiết (T34- T35)- 8h00' 92 402
Kết cấu công trình GVC ThS Đoàn Thị Quỳnh Mai  4TC- 60 Tiết (T36- T43)- 8h00' 31 402
Chiều Trang thiết bị công trình (Nước) ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 3TC- 15 Tiết (T34- T35)- 13h00' 92 402
  Kết cấu công trình GVC ThS Đoàn Thị Quỳnh Mai  4TC- 60 Tiết (T36- T43)- 13h00' 31 402
5 Sáng Trang thiết bị công trình (Thông gió)   3TC- 15 Tiết (T47-T48)- 8h00' 104 402
Anh văn chuyên ngành   3TC- 45 Tiết (T36- T47)- 8h00' 22+14 404
Chiều Pháp luật ThS Trần Đình Hải 2 TC - 30 Tiết (T35 - T39) - 13h00' 96 402
6 Sáng Vật liệu xây dựng TS. Trịnh Hồng Tùng 2 TC - 30 Tiết (T33 - T36) - 8h00' 96 402
Chiều ĐA Công nghiệp KTS Nguyễn Trọng Hải, ThS.KTS. Nguyễn Huy Hoàng  4TC- 60 Tiết (T33- T47)- 13h00' 78 402
7 Sáng          
Chiều          

(162 lượt xem)