Tuyển sinh chính quy

Kết quả báo cáo đề cương Nghiên cứu khoa học sinh viên 2019

Ngày 20/3/2019 Hội đồng duyệt Đề cương NCKH sinh viên năm 2019 đã xem xét, góp ý kiến và phê duyệt 05 đề tài

Lịch duyệt đề cương chi tiết nghiên cứu khoa học 2019

HĐ khoa thông báo lịch làm việc của hội đồng duyệt đề cương chi tiết NCKH như sau: Thời gian 10h30’ thứ  tư ngày 20/03/2019, Địa điểm P401 – Khoa Kiến trúc

Kê hoạch cuộc thi sáng tác: "Khối trong không gian" năm 2019 dành cho sinh viên Khoa Kiến trúc

Chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2019) và hướng tới kỷ niệm 5 năm thành lập Khoa.

Chuyến đi thăm quan Kiến trúc Huế – Hội An của sinh viên Kiến trúc K23KT

Kiến trúc là ngành học quan trọng không chỉ đòi hỏi người học phải nắm vững lý thuyết về chuyên ngành mà còn phải có khả năng tiếp thu những kiến thức mới từ cuộc sống (như văn hóa, kinh tế, xã hội, môi trường…) và vận dụng những kiến thức đó phục vụ cho công việc thực tiễn

Đối thoại giữa lãnh đạo Khoa Kiến trúc với sinh viên năm học 2018-2019

Căn cứ Kế hoạch số 4922/KH-ĐHM ngày 06/12/2018 của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với học viên, sinh viên năm học 2018 - 2019; Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-KTr ngày 24/12/2018 của Khoa Kiến trúc về việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên năm học 2018 - 2019;