Tuyển sinh chính quy

Kế hoạch công tác bảo vệ, đảm bảo an toàn PCCC và An ninh trật tự trong dịp Nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2021

Kế hoạch công tác bảo vệ, đảm bảo an toàn PCCC và An ninh trật tự trong dịp Nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2021

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 năm 2021

ĐHM 2023 1593/BGDĐT-GDCTHSSV Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 năm 2021

Kế hoạch, thể lê Cuộc thi "Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2021" (HOU-SV.-TARTUP-2021)

Quyết định số 4341/QĐ-ĐHM ngày 15/10/2020 của Trường Đại học Mở Hà Nội v/v thành lập Ban chỉ đạo triển khai Đề án "Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đến năm 2020" và Ban chỉ đạo triển khai Đề án năm 2021 của Trường ĐH Mở Hà Nội

Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021

Thực hiện kế hoạch số 265/KH-BCĐTƯATTP ngày 09/3/2021 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021

Công văn và kế hoạch Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2021

Tiếp nối thành công của Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2020 trên mạng xã hội VCNet